top of page

Talencursus Italiaans voor iedereen

De groepjes bestaan meestal uit 3 a 4 personen. Ik heb ook mensen die individueel les hebben of duolessen. De lessen van de groepjes zijn 1,5 uur, privélessen of duolessen zijn 1 uur.

 

Ik werk met een communicatief methode. Ik gebruik leerboeken maar ook andere materialen die ik zelf heb gemaakt. 

Wat doen we in een les? Conversatie, grammatica, liedjes vertalen, Italiaanse actualiteiten, Italiaanse recepten, film etc.

De wensen van de groep staan centraal.

Cursussen Italiaanse taal en cultuur:

 

Basiscursus - Niveaus A1 en A2

Voor echte beginners, zonder kennis van de taal en voor wie al enkele lessen heeft gevolgd. Er wordt een test gegeven voordat u begint.

 

Gebruikt boek:

Un nuovo giorno in Italia A1 - A2, Bonacci Editore

Dieci 1, Dieci 2, Alma Edizioni

 

Cursus op middenniveau - Niveaus B1 en B2

In questo corso affronteremo ancora elementi di grammatica ma principalmente cercheremo di ampliare il vocabolario, in modo da raggiungere un livello avanzato di uso della lingua. Verranno assegnati esercizi da eseguire a casa.

 

Gebruikt boek: Un nuovo giorno in Italia B1 - B2 

Bonacci Editore

 

In italiano...per favore - Corso di conversazione

Se hai già seguito corsi di italiano e vuoi attivamente comunicare quando sei in Italia, allora questo è il corso adatto a te. Durante le lezioni parleremo solo in italiano, scopriremo qualcosa di più sulla cultura, l'arte, la musica e il cinema senza soffermarci troppo sulla grammatica. Non verranno assegnati compiti se desiderato.

Per entrare in questo corso è necessario un livello di conoscenza della lingua a partire dal livello B1, quindi verrai sottoposto ad un piccolo test. 

 

Niveaus A1 > C2 

De cursussen Italiaans zijn ingedeeld volgens de niveaus van het Europees Referentiekader voor Talen (ERK). 

A1 - Doorbraak – basiskennis van de taal, bekende dagelijkse uitdrukkingen en eenvoudige zinnen.

U kunt een eenvoudig gesprek voeren, over bekende onderwerpen, als de gesprekspartner bereid is om langzaam te spreken, dingen te herhalen en u helpt bij het formuleren van wat u probeert te zeggen. U kunt eenvoudige vragen stellen en beantwoorden over zeer vertrouwde onderwerpen.

A2 -Tussenstap – bekend met veelgebruikte uitdrukkingen en kan gesprekken voeren over alledaagse zaken.

U kunt eenvoudige dialogen voeren, eenvoudige en directe informatie uitwisselen over vertrouwde onderwerpen en activiteiten.

U kunt korte sociale gesprekken voeren over familie en hobby’s, maar u begrijpt meestal niet genoeg om het gesprek zelf gaande te houden. U kunt in eenvoudige bewoordingen vertellen over uw familie, opleiding, woonplaats, huidige werkkring.

B1 - Drempel – kan eigen mening geven en kan ervaringen, gebeurtenissen, dromen en verwachtingen beschrijven

U kunt zich in de meest voorkomende situaties redden wanneer u in het land bent van de doeltaal.

U kunt onvoorbereid deelnemen aan gesprekken over vertrouwde onderwerpen en het dagelijkse leven (familie, hobby’s, werk, reizen, actuele gebeurtenissen).

U kunt zinnen op een eenvoudige manier met elkaar verbinden, zodat u ervaringen, gebeurtenissen, uw dromen, hoop en ambities kunt beschrijven.

U kunt in het kort redenen en verklaringen geven voor uw meningen en ideeën.

U kunt een verhaal vertellen, de plot van een boek of film en uw mening erover geven.

B2 - Uitzicht – kan de hoofdlijnen van complexe teksten begrijpen, kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren en kan spontaan aan een gesprek deelnemen.

U kunt op een vloeiende manier deelnemen aan gesprekken met moedertaalsprekers.

U kunt een actieve rol spelen in discussies over bekende thema’s en uw mening geven.

U kunt een duidelijke, gedetailleerde beschrijving geven over een breed scala van onderwerpen gerelateerd aan uw interessegebieden.

C1 - Effectieve operationele vaardigheid – kan zichzelf vloeiend uitdrukken en kan de taal flexibel en efficiënt gebruiken voor sociale, academische en professionele doeleinden.

U kunt zich vloeiend uitdrukken zonder al te veel te moeten zoeken naar uitdrukkingen.

U kunt de taal flexibel en effectief gebruiken op sociaal en professioneel gebied.

U kunt ideeën en meningen accuraat verwoorden en op een vaardige manier een bijdrage leveren aan een gesprek.

C2 - Beheersing - kan zonder moeite alles begrijpen wat hij/zij hoort of leest en kan zichzelf spontaan, zeer vloeiend, precies en genuanceerd uitdrukken, ook in meer complexe situaties.

U heeft geen enkele moeite om deel te nemen aan wat voor gesprek dan ook.

U beheerst vaste uitdrukkingen en zegswijzen en kunt uzelf vloeiend uitdrukken.

U kunt nuanceverschillen in meningen weergeven en kunt eventuele problemen zodanig maskeren, dat ze niet opvallen.

bottom of page